HANGÁCS KÖZSÉG HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA

Intézmények

Főoldal
Köszöntő
Településtörténet
Földrajzi jellemzők
Önkormányzat
Közös Hivatali Kirend.
Közérdekű adatok
Intézmények
Infrastruktúra
Statisztikai adatok
Szolgáltatók
Látnivalók
Hírek
Vissza az alap oldalhoz


NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Személyi feltételek: 6 fő
Intézményvezető: Kovács Tiborné
Óvodapedagógus: Nagy Józsefné
Dajka: Kopcsó Lajosné
Élelmezésvezető: Oroszné Fankos Katalin
Szobás: Bencze Istvánné
Szobalány: Laczkó Imréné

A hangácsi óvoda 1979-ben épült és 1980. március 1-én nyitotta meg kapuját. Az 1. csoportos óvoda összetétele Hangács és a szomszédos Nyomár óvodáskorú 3-6 éves gyermekek gyermeklétszám növekedése miatt 1987-ben 1 csoportszoba építésével bővítésre volt szükség. Szén tüzelésű kazánokat 1996-ban gáz tüzelés váltotta fel. Szakmailag önálló intézményünk célja elősegítse az óvodások sokoldalú fejlesztése, személyiségük kibontakozása, hátrányok csökkentése, felzárkóztatása életkoruk és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. Feladataink a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, egészséges életmód kialakítása, érzelmi, erkölcsi, közösségi, értelmi nevelés fejlesztése.Nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll. Az eredményes munkánkhoz hozzájárul a pedagógus és a technikai dolgozók összehangolt munkája. Tárgyi és dologi feltételek biztosítva vannak.2008-2009-ben szigetelés és nyílászáról cseréje történt. Kezdetek óta saját konyhával rendelkezünk főzés kibővült szociális, vendég, napközis gyermekek étkeztetésével.Óvodánkban hitoktatás, logopédiai, fejlesztőpedagógiai, szükség szerint egyéni komplex gyógypedagógiai nevelés is történik. Kapcsolatainkat, együttműködéseinket tartani és fejleszteni szeretnénk. Nagyon fontosnak tartjuk a községen az óvoda működését, a megfelelő anyagi háttér biztosítását, a folyamatos gyermek létszám meglétét, a bizalom megtartását, az önképzést, a képzéseket, pályázatok kihasználását.


Vissza az oldal tetejére

© 2014-2018 Me-NET Kft. - Miskolc